Όλες οι κατηγορίες
Τιμή
Ευρετήριο Κατασκευαστών

Χαρτοταινίες

Χαρτοταινίες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
28*50 θερμικό ρολό μηχανής. Διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων και σε κιβώτιο 60 τεμαχίων.. ..
0,18€
28*60 θερμικό ρολό μηχαμής. Διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων και σε κιβώτιο 60 τεμαχίων...
0,23€
28*70 θερμικό ρολό μηχανής. Διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων και σε κιβώτιο 60 τεμαχίων. ..
0,32€
37*50 θερμικό ρολό μηχανής. Διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων και σε κυβώτιο 60 τεμαχίων. ..
0,20€
37*60 θερμικό ρολό μηχανής. Διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων και σε κιβώτιο 60 τεμαχίων. ..
0,30€
37*70 θερμικό ρολό μηχανής. Διατίθεται σε συσκευάσια 10 τεμαχίων και σε κιβώτιο 60 τεμαχίων. ..
0,35€
44*50 θερμικο ρολό μηχανής. Διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων και σε κιβώτιο 60 τεμα..
0,25€
44*60 θερμικό ρολό μηχανής. Διατίθεται σε συσκευάσια 10 τεμαχίων και σε κιβώτιο 60 τεμαχίων. ..
0,33€
44*70 θερμικό ρολό μηχανής. Διατίθεται σε συσκευάσια 10 τεμαχίων και σε κιβώτιο 60 τεμαχίων. ..
0,37€
57*50 θερμικό ρολό μηχανής. Διτίθεται σε συσκευάσια 10 τεμαχίων και σε κυβώτιο 60 τεμαχίων. ..
0,30€
57*60 θερμικό ρολό μηχανής. Διατίθεται σε συσκευάσια 10 τεμαχίων και σε κιβώτιο 60 τεμαχίων. ..
0,40€
57*70 θερμικό ρολό μηχανής. Διατίθεται σε συσκευάσια 10 τεμαχίων και σε κιβώτιο 60 τεμαχίων. ..
0,60€